Mam już konto Zaloguj się

O projekcie

Zapraszamy do udziału w 14. edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Patronatem honorowym objęła ją Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Od ponad 13 lat troszczymy się o zdrowie dzieci. Liczne badania i publikacje pokazują, że coraz więcej dzieci w Polsce ma nieprawidłową masę ciała. W odpowiedzi stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”.

Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Właśnie w tym wieku dzieci wyrabiają nawyki żywieniowe. Warto, żeby były one prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowiem. Nasze działania kierujemy też do nauczycieli oraz rodziców, z których dzieci czerpią przykład.

Wierzymy, że taka edukacja przebiega kompleksowo i jest bardziej efektywna.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” to:

 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

Cele

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Zasady udziału

Projekt kierujemy do dzieci i nauczycieli(-ek) z:

 • zerówek (przedszkolnych i szkolnych)
 • klas I-III ze szkół podstawowych.

Wyciąg z zasad udziału w projekcie:

 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
  • zerówki i klasy I
  • klasy II-III
 • projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesiennie-zimowy oraz wiosenny;
 • zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach;
 • zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody;
 • w każdym etapie nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami i terminarzem, a w ramach wywiadówek robi krótkie pogadanki z rodzicami;
 • do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów z przeprowadzonych działań;
 • na podstawie raportów zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów – każda kategoria i etap są oddzielnie oceniane i nagradzane.

Zasady udziału w projekcie są szczegółowo zapisane w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać przed rejestracją zespołu do konkursu.

Rejestracja

Na głównej stronie projektu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić.

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji zespołów konkursowych:

 • przed zgłoszeniem zespołu nauczyciel powinien przeczytać REGULAMIN projektu;
 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • rejestracji zespołu powinien dokonać nauczyciel, który będzie opiekunem zespołu;
 • zespoły mogą dołączyć do projektu w trakcie jego trwania;
 • zespół konkursowy rejestruje się do Konkursu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział;
 • rejestracja zespołów, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu jesienno-zimowego trwa do 18 października 2023 roku;
 • rejestracja zespołów, które rozpoczynają udział w projekcie od etapu wiosennego trwa do 1 lutego 2024 roku – obowiązuje tylko zespoły, które chcą dołączyć do projektu i wcześniej się nie rejestrowały.

UWAGA! Prosimy o uważne wypełnianie formularza. Jeśli po rejestracji znajdą Państwo błędy w zgłoszeniu proszę nie rejestrować nowego zespołu. Błędy należy poprawić po zalogowaniu na stronie projektu (login i hasło zostało wybrane podczas rejestracji) w zakładkach Edytuj dane opiekuna oraz Edytuj dane zespołu.

Ważne informacje dotyczące rejestracji znajdują się w następujących zakładkach:

 • REGULAMIN – wytyczne do pisania raportów, instrukcja „Jak napisać raport?”;
 • TERMINARZ – terminy rejestracji;
 • MATERIAŁY – instrukcja rejestracji.

Polecamy również poniższą instrukcję, która prowadzi przez proces rejestracji krok po kroku:

Terminarz

Projekt trwa cały rok szkolny 2023/2024.

Rejestracja do etapu jesienno-zimowego trwa do 18 października 2023 roku. Zespoły zgłoszone do jednego etapu nie muszą się zgłaszać do kolejnego etapu.

W terminarzu rozpisane są również terminy trwania poszczególnych etapów, przesyłania raportów i ogłaszania wyników.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ważnymi datami w zakładce TERMINARZ.

Zadania konkursowe

W każdym etapie nauczyciel(-ka) realizuje ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia dla rodziców oraz promocję wiedzy wśród społeczności szkoły/przedszkola.
Zadania dla każdej kategorii są rozpisane w PLANIE ZADAŃ. Tam również znajdują się scenariusze lekcji, opisy konkursów i inne pomoce do ich zrealizowania.

Z kolei w zakładce MATERIAŁY znajdują się inne pomoce np. instrukcje, plakaty itp. Z realizacji zadań nauczyciel(-ka) pisze raport, który należy przesłać do oceny zgodnie z TERMINARZEM.

Lekcje są realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.

Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości.

Celem ostatnich dwóch zadań jest przekazanie zdobytej wiedzy rodzicom oraz całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Spotkania z rodzicami lub opiekunami mogą odbywać się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem.

Ważne informacje dotyczące zadań konkursowych znajdują się w następujących zakładkach:

 • PLAN ZADAŃ – wykaz zadań konkursowych, scenariusze zajęć, wytyczne do pisania raportów;
 • TERMINARZ – terminy trwania etapów, przesyłania raportów.

Raporty

W trakcie realizacji zadań konkursowych nauczyciel powinien dokumentować ich przebieg, a następnie napisać raport.

Raport należy tworzyć na stronie projektu po zalogowaniu się na konto zespołu. W panelu opiekuna znajduje się pozycja „wszystkie raporty”, gdzie znajduje się lista raportów. W celu stworzenia raportu należy wybrać odpowiedni z listy i kliknąć w niego. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, która krok po krok wyjaśnia jak stworzyć raport i przesłać go do oceny.

Najważniejsze informacje dotyczące pisania i przesyłania raportów:

 • W każdym etapie należy przesłać jeden raport, który składa się z 6 części (każda poświęcona jednemu zadaniu);
 • Raporty będą oceniane przez Zespół Sędziowski;
 • Na podstawie ocen zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów
 • Każdy etap i każda kategoria jest oceniana i nagradzana oddzielnie;
 • Za jeden raport można zdobyć maksymalnie 520 punktów;
 • Szczegółowa punktacja poszczególnych zadań znajduje się w wytycznych do raportów;
 • Wytyczne do napisania raportu znajdują się w zakładce PLAN ZADAŃ;
 • Terminy przesyłania raportów znajdują się w TERMINARZU;
 • Gdy minie termin nadsyłania raportów, spóźnieni uczestnicy mają jeszcze 7 dni na ich dosłanie. Jednak za każdy dzień spóźnienia naliczanych jest 5 punktów karnych;

Raporty przesłane pocztą lub na adres e-mail nie zostaną ocenione. Ocenie zostaną poddane wyłącznie raporty przesłane za pośrednictwem Panelu Opiekuna po zalogowaniu na stronie konkursu.

Ważne informacje dotyczące raportów znajdują się w następujących zakładkach:

 • PLAN ZADAŃ – wytyczne do pisania raportów, instrukcja „Jak napisać raport?”;
 • TERMINARZ – daty nadsyłania raportów;
 • REGULAMIN – punktacja, zasady naliczania punktów karnych.

Polecamy również poniższą instrukcję, która prowadzi przez proces tworzenia raportu krok po kroku:

Wyniki i nagrody

Po zakończeniu pracy przez Zespół Sędziowski wyniki poszczególnych etapów oraz Grand Prix będą publikowane zgodnie z terminarzem w zakładce WYNIKI.

Łączna pula nagród wynosi około 35 000 zł. Więcej informacji znajduje się w zakładce NAGRODY.

W każdym etapie i kategorii przewidziane jest pięć nagród głównych. Przyznawane są przez Zespół Sędziowski za uzyskanie najwyższej punktacji z zadań konkursowym w każdym z etapów. Nagrody za etapy są przyznawane członkom zespołu konkursowego i opiekunowi zespołu.

Dodatkowo zostanie stworzona całoroczna klasyfikacja Grand Prix dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach – zostanie przyznanych 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii. Nagrody główne za zajęcie miejsc 1-5 w klasyfikacji Grand Prix są przyznawane członkom zespołu konkursowego, opiekunowi zespołu i szkole. Wyróżnienia są przyznawana za zajęcie miejsc 6-10, a nagrody otrzymują członkowie zespołu oraz opiekun.

Ważne informacje dotyczące WYNIKÓW I NAGRÓD znajdują się w następujących zakładkach:

 • REGULAMIN – zasady przyznawania nagród i publikacji wyników;
 • WYNIKI – wynik poszczególnych etapów oraz klasyfikacji Grand Prix;
 • NAGRODY – informacje na temat nagród.


PARTNERZY:

PATRONAT HONOROWY:

ŚLEDŹ NASZE DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: FB/fundacjabos