Sprawdź folder SPAM w skrzynce odbiorczej. Czasem wiadomości tam wpadają.

Jeśli tam nie ma wiadomości, wejdź na stronę projektu i kliknij „Zaloguj się”, a następnie w pytanie „Nie pamiętasz hasła?”. W ten sposób rozpocznie się proces resetowania hasła. System poprosi o wpisanie adresu e-mail opiekuna, który podano podczas rejestracji. Link do odzyskania hasła przyjdzie na wskazany adres.

W przypadku gdy dalej będą występowały problemy prosimy o kontakt.

Punkty dodatkowe można otrzymać za działania, które nie zostały przewidziane w scenariuszach do realizowanych zadań.

Punkty karne są naliczane za nieterminowe przesłanie raportu. Spóźnione raporty można przesyłać przez 7 dni po terminie, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport może zostać oceniony maksymalnie na 520 punktów. Dodatkowo Zespół Sędziowski może przyznać maksymalnie do 25 punktów dodatkowych za działania, które nie zostały przewidziane w scenariuszach do realizowanych zadań.

Raporty można przesyłać jeszcze przez 7 dni po upływie terminu, jednak za każdy dzień spóźnienia naliczane jest 5 punktów karnych. Po tym czasie możliwość przesyłania raportów zostanie zablokowana.

Raport można wysłać wcześniej niż przewiduje terminarz projektu. Sędziowie ocenią raport dopiero po zakończeniu możliwości jego przesłania. Wcześniejsze przesłania raportu nie spowoduje wcześniejszego uzyskania wyników.

Terminy przesyłania raportów są ustalone od początku trwania projektu i nie podlegają wydłużeniu. Polecamy przygotować i wysłać raporty kilka dni przed terminem, co wyeliminuje ewentualne problemy np. techniczne.

Nie. Raporty przesłane mailem nie będą oceniane. Raporty należy przesyłać na stronie projektu po zalogowaniu. Polecamy instrukcję, która krok po kroku prowadzi przez proces tworzenia raportu. Jest ona do pobrania w zakładce MATERIAŁY.

Nie. Przesłanie raportu do oceny blokuje możliwość jego edycji. Przed wysłaniem raportu do oceny proszę upewnić się, że jest kompletny.

Do raportów najlepiej dołączać zdjęcia w formacie JPG. Proponowany rozmiar zdjęć to 1 MB.

Jeśli nauczyciel chce dołączyć inne załączniki np. wyświetloną podczas zajęć prezentację lub filmik, jest taka możliwość, jednak żaden załącznik nie może być większy niż 10 MB. Możliwe jest wstawianie kolażu ze zdjęciami jako jednego załącznika.

Prosimy nie wstawiać zdjęć wklejonych do prezentacji Power Point (lub innych) oraz do plików tekstowych (typu Microsoft Word).

Tak. Kolaże zdjęć są dozwolone. Jeden kolaż jest liczony jako jeden załącznik. Kolaże podobnie jak zdjęcia muszą być czytelne i nie powinny przekraczać rozmiaru pliku 1 MB.

Informacja na temat liczby zdjęć, które należy dodać do raportu znajduje się w specjalnie przygotowanych wytycznych. Można je pobrać w zakładce PLAN ZADAŃ – wystarczy wybrać odpowiednią kategorię i etap.

Informacje jak stworzyć raport i dodać zdjęcia znajdują się w instrukcji, która krok po kroku prowadzi przez proces tworzenia raportu. Można ją pobrać w zakładce MATERIAŁY.

Tak. Informacja na temat liczby zdjęć, które należy dodać do raportu znajduje się w specjalnie przygotowanych wytycznych. Można je pobrać w zakładce PLAN ZADAŃ – wystarczy wybrać odpowiednią kategorię i etap.

Tak. Wytyczne dotyczą liczby znaków ze spacjami.

Treść raportu napisaną w MS Word lub innym programie można przekopiować do raportu w jeden z poniższych sposobów:

Sposób nr 1:

  • zaznacz tekst i skopiuj go za pomocą klawiszy CTRL + C,
  • w PLANIE ZADAŃ otwórz odpowiednie zadanie i edytuj raport,
  • wklej tekst za pomocą klawiszy SHIFT + CTRL + V.

Sposób nr 2:

  • zaznacz tekst i skopiuj za pomocą prawego klawisza myszy – z rozwiniętego menu wybierz „kopiuj”,
  • w PLANIE ZADAŃ otwórz odpowiednie zadanie i edytuj raport,
  • wklej tekst za pomocą prawego klawisza myszy – z rozwiniętego meny wybierz „wklej jako zwykły tekst”.

Z realizacji zadań w danym etapie należy przesłać 1 raport, na który składa się opis realizacji i dokumentacja zdjęciowa z 6 zadań. Szczegółowe wytyczne dotyczące raportów znajdują się w zakładce PLAN ZADAŃ.

Raport należy stworzyć zgodnie z wytycznymi, które znajdują się stronie Projektu w zakładce: MATERIAŁY. Znajduje się tam również instrukcja, która prowadzi krok po kroku przez proces tworzenia raportu.

Decyzję o sposobie wręczenia nagród i dyplomów podejmie Zarząd Fundacji. Informację o decyzji przekażemy bezpośrednio laureatom projektu.

GRAND PRIX to dodatkowa klasyfikacja dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach. Zespoły, które zajmą w tej klasyfikacji miejsca 1-10, z każdej kategorii, zostaną dodatkowo nagrodzone.

Wszelkie materiały potrzebne do realizacji zadań znajdują się na stronie projektu w zakładce PLAN ZADAŃ i można je pobrać.

Tak, zarówno szkolne, jak i przedszkolne, zerówki mogą brać udział w projekcie.

Tak. W przypadku grup świetlicowych, zespół należy zgłosić do kategorii wiekowo odpowiadającej najstarszemu uczniowi w zespole.

Tak, o ile łączna liczba uczniów z dwóch klas nie przekroczy 40 osób. Zgłaszając zespół złączony z dwóch klas należy wybrać kategorię odpowiadającą najstarszym uczniom w zespole.

Z jednej szkoły można zgłosić się dowolną liczbę zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów.

Tak, zespół może wziąć udział w jednym lub dwóch etapach. Zespoły, które wezmą udział w obu etapach biorą dodatkowo udział w klasyfikacji GRAND PRIX.

 

Nauczyciel, który chce zgłosić zespół musi wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie projektu (przycisk „Zarejestruj zespół” w górnym prawym rogu).

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu w przycisk „zarejestruj zespół” nastąpi automatyczne zalogowanie do PANELU OPIEKUNA. Będzie to potwierdzenie udanej rejestracji zespołu.

Rejestracja do etapu jesienno-zimowego trwa do 20 października 2021 roku. Zespoły zgłoszone w tym terminie nie muszą się ponownie rejestrować do kolejnego etapu.

Rejestracja do etapu wiosennego (dla zespołów niezarejestrowanych do etapu jesienno-zimowego) trwa do 2 lutego 2022 roku.