• imię opiekuna zespołu

  • nazwisko opiekuna zespołu

  • jeśli wybrano inny, proszę wpisać w jaki sposób dotarła informacja o projekcie

  • Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projektach Fundacji