Uczniowie spędzają dużo czasu siedząc i ucząc się. Potrzebują zatem relaksu, a jedną z jego najlepszych form jest aktywność fizyczna. Gdy jest ciepło uczniowie mogą grać i bawić się na świeżym powietrzu. Jednak gdy pogoda się pogorszy czas najczęściej spędzają w ciepłych pomieszczeniach. Nie powinno być to jednak przeszkodą do bycia aktywnym fizycznie.

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia oraz zachęcenie ich do aktywności. W trakcie zajęć dzieci poznają nowe gry i zabawy, które można przeprowadzać w szkole.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  1. Wprowadzenie do zajęć
  2. Burza mózgów
  3. Rozgrzewka
  4. Testujemy nasze pomysły – zajęcia ruchowe
  5. Tworzymy listę polecanych gier i zabaw
  6. Podsumowanie

Materiał do realizacji zadania do pobrania: