Zdrowe odżywianie się to także umiejętność wyboru właściwych produktów. Dlatego następnym etapem edukacji dzieci będzie umiejętność czytania etykiet. Bardzo istotne jest, by uświadomić im, jak ważne jest krytyczne podejście do opakowań i reklam produktów.

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat odczytywania informacji zawartych na etykietach. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do uczenia dzieci odpowiedzialności za własne odżywianie.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  1. Wprowadzenie: podanie tematu zajęć.
  2. Pogadanka: historyjka o ludziku Ferro – przybyszu z Turkusowej Planety.
  3. O reklamie i jej wpływie na dzieci i dokonywany przez nie wybór produktów do jedzenia.
  4. Pogadanka na temat etykiet.
  5. Wiedza w praktyce.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: