Śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia. Ma ono ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy organizmu dziecka podczas całego dnia w szkole. Codzienne wybory (rodziców, a także dzieci) produktów spożywanych na śniadanie mają odbicie w zdrowiu dzieci, ich sprawności intelektualnej oraz fizycznej.

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat zależności między sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną a stanem zdrowia i samopoczuciem. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do uczenia dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  1. Zabawa edukacyjna: „Ja, samochód i …”.
  2. Pogadanka na temat roli i znaczenia pierwszego i drugiego śniadania.
  3. Podsumowanie – dzieci oceniają swoje pierwsze i drugie śniadanie.

Do pobrania:

W przypadku zadań wymagających umiejętności pisania i czytania możliwe jest ich uproszczenie do formy, jeśli uczniowie nie posiadają jeszcze tych umiejętności. O powodzie zmiany należy wspomnieć w raporcie.