Piramida Zdrowia jest modelem zdrowego odżywiania, z którym powinni zapoznać się wszyscy. Dzięki znajomości Piramidy łatwiej jest krytycznie ocenić własny sposób odżywiania i wykształcić umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia w ciągu dnia.

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat Piramidy Zdrowia. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do uświadomienia dzieciom, jak ważny jest prawidłowy dobór produktów do spożycia w celu utrzymania zdrowia.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  1. Wprowadzenie: przypomnienie dzieciom, jakie są najważniejsze składniki pożywienia.
  2. Zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia – omówienie poszczególnych pięter piramidy
  3. Podsumowanie: dyskusja na temat zmian w sposobie odżywiania.

Materiał do realizacji zadania do pobrania:

W przypadku zadań wymagających umiejętności pisania i czytania możliwe jest ich uproszczenie do formy, jeśli uczniowie nie posiadają jeszcze tych umiejętności. O powodzie zmiany należy wspomnieć w raporcie.