Korzystając z wiadomości przekazanych przez nauczyciela w czasie lekcji oraz własnych twórczych pomysłów, dzieci w grupach 3–4-osobowych mają wykonać plakat do hasła „Dbam o zdrowie”.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: