UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
Główna O projekcie Regulamin Plan zadań Terminarz Materiały Nagrody Wyniki Mapa FAQ Patroni Kontakt Bank scenariuszy  

O PROJEKCIE

Już po raz dziewiąty z radością zapraszamy do udziału w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”, który odbędzie się pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy.

 

Dzieci i młodzież są przyszłością nas wszystkich. Dlatego staramy się dotrzeć z edukacją prozdrowotną do najmłodszego pokolenia uczniów. Niezwykle istotne jest, żeby wyrobić w dzieciach i młodzieży nawyki oraz przekonania, które pozwolą im cieszyć się zdrowym i długim życiem. W edukacji dzieci niezwykle ważna jest też odpowiednia świadomość osób z ich najbliższego otoczenia. Dlatego zawsze równocześnie kierujemy nasze działania do rodziców i nauczycieli. Dzięki temu proces przyswajania wiedzy i kształtowania postaw u najmłodszych uczestników naszych projektów, przebiega zdecydowanie sprawniej. Wspólnie z Państwem chcemy podjąć się tej misji i właśnie dlatego zapraszamy do udziału w 9 edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.

 

„Zdrowo jem, więcej wiem” to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Prowadzimy go od 2010 roku i od samego początku towarzyszy nam troska o zdrowie młodego pokolenia. Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

GENEZA

 

Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej.

 

Wagę i potrzebę prowadzonych przez nas działań edukacyjnych potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 r. Według niego, odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała – otyłością, nadwagą i niedowagą – w roku szkolnym 2015/2016 osiągnął 22%.

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te zgubne w skutkach tendencje można odwrócić.

CELE

 

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

ZASADY UDZIAŁU

 

Projekt "Zdrowo jem, więcej wiem" jest skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny.   

 

Wyciąg z zasad udziału w projekcie:

 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych;
 • każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
  • zerówki i klasy I
  • klasy II-III
 • projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna;
 • zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach;
 • zespoły, które wezmą udział we wszystkich mają szanse na dodatkowe nagrody;
 • w każdym etapie nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami i terminarzem, a w ramach wywiadówek robi krótkie pogadanki z rodzicami;
 • do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów z przeprowadzonych działań;
 • na podstawie raportów zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów - każda kategoria i etap są oddzielnie oceniane i nagradzane.

Zasady udziału w projekcie są szczegółowo zapisane w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać przed rejestracją zespołu do konkursu.

REJESTRACJA

 

Na głównej stronie projektu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, a następnie wydrukować. Wersja wydrukowana powinna zostać podpisana przez dyrektora szkoły. Następnie podpisany dokument należy zeskanować, a skan zarejestrować w systemie projektu. Podpisanie dokumentu oznacza akceptację REGULAMINU.

 

Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji zespołów konkursowych:

 • Przed zgłoszeniem zespołu nauczyciel powinien przeczytać REGULAMIN projektu;
 • Z jednej szkoły można zgłosić dowolną liczbę zespołów;
 • Zespół konkursowy składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • Rejestracji zespołu powinien dokonać nauczyciel, który będzie opiekunem zespołu;
 • Zespoły mogą dołączyć do projektu w trakcie jego trwania;
 • Zespół konkursowy rejestruje się do Konkursu raz niezależnie od liczby etapów, w których weźmie udział;
 • Rejestracja do etapu jesiennego trwa do 3 października 2018;
 • Rejstracja do etapu zimowego trwa do 9 stycznia 2019 roku, a do etapu wiosennego do 27 marca 2019 roku - obowiązuje tylko zespoły, które chcą dołączyć do projektu i wcześniej się nie rejestrowały.

UWAGA! Prosimy o uważne wypełnianie formularza. Jeśli po rejestracji znajdą Państwo błędy w zgłoszeniu proszę nie rejestrować nowego zespołu. Błędy należy poprawić po zalogowaniu na stronie projektu (login i hasło zostało wybrane podczas rejestracji) w zakładkach EDYTUJ DANE OPIEKUNA oraz EDYTUJ DANE ZESPOŁU .

 

Ważne informacje dotyczące REJESTRACJI znajdują się w następujących zakładkach: 

PRZYDATNE! INSTRUKCJA REJESTRACJI (plik pdf)

PRZYDATNE! INSTRUKCJA ZATWIERDZANIA ZESPOŁU (plik pdf)

TERMINARZ

 

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, a zakończy się we wrześniu 2019 roku.

 

Rejestracja do etapu jesiennego trwa do 3 października 2018 roku. Zespoły zgłoszone do jednego etapu nie muszą się zgłaszać do kolejnych etapów.

 

W terminarzu rozpisane są również terminy trwania poszczególnych etapów, przesyłania raportów i ogłaszania wyników.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi ważnymi datami w zakładce TERMINARZ.

ZADANIA KONKURSOWE

 

W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań, czyli dwie lekcje, dwa konkursy, forum zdrowia oraz promocję.  Zadania dla każdej kategorii są rozpisane w PLANIE ZADAŃ,  a scenariusze lekcji, opisy konkursów i inne pomoce do ich zrealizowania znajdują się w zakładce MATERIAŁY.  Z realizacji zadań nauczyciel musi napisać raport, który należy przesłać do oceny zgodnie z TERMINARZEM.  

 

Lekcje są specjalnie przygotowane dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć lekcyjnych realizowane są zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje są realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.

 

Konkursy są tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. Celem konkursów jest też promowanie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród pozostałych uczniów w szkole. Wśród dzieci istnieje ogromna potrzeba zgłębienia wiedzy o prawidłowym żywieniu – prawie 54 proc. uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na ten temat.

 

Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami lub opiekunami, które odbędą się w trakcie wywiadówek. Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci. Dzięki programowi ok. 40 tys. rodziców dzieci w wieku 6–9 lat otrzyma informacje o programie i przewidywanych działaniach oraz materiały na temat najważniejszych spraw związanych z żywieniem i aktywnością dzieci. Rolą rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie ich w realizacji zadań związanych z programem.

 

Ostatnim zadaniem jest Promocja podjętych przez zespół działań w szkole. Celem promocji jest dotarcie do całej społeczności szkolnej (uczniów oraz pracowników szkół) i przekazanie jej wiedzy zdobytej podczas realizacji zadań konkursowych.

 

Ważne informacje dotyczące ZADAŃ KONKURSOWYCH znajdują się w następujących zakładkach:

RAPORTY

 

W trakcie reazlizacji zadań konkursowych nauczyciel powinien dokumentować ich przebieg, a następnie napisać raport.

 

Raport należy tworzyć na stronie projektu po zalogowaniu się na konto zespołu. W PANELU OPIEKUNA znajduje się pozycja „wszystkie raporty”, gdzie znajduje się lista raportów. W celu stworzenia raportu należy wybrać odpowiedni z listy i kliknąć w niego. Zachęcamy do zapoznania się z INSTRUKCJĄ,  która krok po krok wyjaśnia jak stworzyć raport i przesłać go do oceny. 

 

Najważniejsze informacje dotyczące pisania i przesyłania raportów:

 • W każdym etapie należy przesłać jeden raport;
 • Raporty będą oceniane przez Zespół Sędziowski;
 • Na podstawie ocen zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów
 • Każdy etap i każda kategoria jest oceniana i nagradzana oddzielnie;
 • Za jeden raport można zdobyć maksymalnie 520 punktów;
 • Szczegółowa punktacja poszczególnych zadań znajduje się w wytycznych do raportów;
 • WYTYCZNE do napisania raportu znajdują się w zakładce MATERIAŁY;
 • Terminy przesyłania raportów znajdują się w TERMINARZU;
 • Gdy minie termin nadysłania raportów, spóźnieni uczestnicy mają jeszcze 7 dni na ich dosłanie. Jednak za każdym dzień spóźniania naliczanych jest 5 punktów karnych;
 • Raporty przesłane pocztą lub na adres e-mail nie zostaną ocenione.  Ocenie zostaną poddane wyłącznie raporty przesłane za pośrednictwem Panelu Opiekuna po zalogowaniu na stronie konkursu.

Ważne informacje dotyczące RAPORTÓW znajdują się w następujących zakładkach: 

 • MATERIAŁY - wytyczne do pisania raportów, instrukcja "Jak napisać raport?";
 • TERMINARZ - daty nadsyłania raportów;
 • REGULAMIN - punktacja, zasady naliczania punktów karnych.

NAGRODY I WYNIKI

 

Po zakończeniu pracy przez Zespół Sędziowski wyniki poszczególnych etapów oraz Grand Prix będą publikowane zgodnie z terminarzem w zakładce WYNIKI.  

 

Łączna pula nagród wynosi około 30 000 zł.  Więcej informacji znajduje się w zakładce  NAGRODY.

 

W każdym etapie i kategorii przewidziane jest pięć nagród głównych. Przyznawane są przez Zespół Sędziowski za uzyskanie najwyższej punktacji z zadań konkursowym w każdym z etapów. Nagrody za etapy są przyznawane członkom zespołu konkursowego i opiekunowi zespołu.

 

Dodatkowo zostanie stworzona całoroczna klasyfikacja GRAND PRIX dla zespołów, które wzięły udział we wszystkich etapach - zostanie przyznanych 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień w każdej kategorii.  Nagrody główne za zajęcie miejsc 1-5 w klasyfikacji Grand Prix są przyznawane członkom zespołu konkursowego, opiekunowi zespołu i szkole. Wyróżnienia są przyznawana za zajęcie miejsc 6-10, a nagrody otrzymują członkowie zespołu praoz opieku. 

 

Ważne informacje dotyczące WYNIKÓW I NAGRÓD znajdują się w następujących zakładkach:  

 • REGULAMIN - zasady przyznawania nagród i publikacji wyników;
 • WYNIKI - wynik poszczególnych etapów oraz klasyfikacji GRAND PRIX;
 • NAGRODY - informacje na temat nagród.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Kliknij w wybrany temat, żeby przeczytać więcej

   GENEZA

   CELE

   ZASADY UDZIAŁU

   REJESTRACJA

   TERMINARZ

   ZADANIA KONKURSOWE

   RAPORTY

   WYNIKI I NAGRODY

Partnerzy

 |