Uczniowie w etapie jesienno-zimowym zdobywali wiedzę o zasadach zdrowego żywienia, pracowali nad wyrobieniem dobrych nawyków. Warto pokazać wszystkie osiągnięcia pozostałym uczniom, nauczycielom czy rodzicom.

Zadanie polega na wypromowaniu wiedzy na temat prawidłowych nawyków żywieniowych. Forma promocji wykonanych może być dowolna, od gazetki szkolnej, przez wystawy, wspólne zabawy po apele czy przedstawienia. Nauczyciel wykonuje zdjęcia wszystkich działań podjętych w szkole w ramach dzielenia się wiedzą.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: