Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat roli wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz funkcji wody w organizmie ludzkim. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do kształtowania nawyku picia wody oraz rozwijania ekologicznych zachowań. Ponadto podczas zajęć ćwiczona będzie umiejętność uważnego słuchania oraz dokonywania analizy treści.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  • Wprowadzenie.
  • Burza mózgów: „Woda kojarzy mi się…”.
  • Omówienie doświadczenia – rośliny w trzech różnych warunkach życiowych.
  • Poszukiwanie wody w różnych organizmach – doświadczenie.
  • Zabawa edukacyjna: „Ile jest w nas wody?”
  • Pogadanka – przekazanie informacji o znaczeniu wody dla organizmu człowieka.
  • Zabawa: „Woda jak lustro”.
  • Wysłuchanie opowiadania I. Zając „Choroba żaby Matyldy” i rozmowa.
  • Podsumowanie: rozmowa z dziećmi – jak rozumiesz hasło „Pij wodę na zdrowie”? i ewaluacja zajęć.

Materiał do realizacji zadania do pobrania:

UWAGA! Zadania wymagające pisania i czytania można uprościć/zmienić, jeśli dzieci jeszcze nie mają tych umiejętności. O powodzie zmiany należy wspomnieć w raporcie.