Korzystając z wiadomości przekazanych przez nauczyciela w czasie lekcji oraz własnych twórczych pomysłów, dzieci w grupach 3–4 osobowych mają opracować gazetkę ścienną. Gazetka powinna mieć ładną grafikę oraz zawierać ciekawe mini artykuły na temat etykiet.

Zadaniem uczniów jest wymyślenie hasła (lub haseł) zachęcającego do czytania etykiet produktów podczas zakupów.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: