Piramida Zdrowia jest modelem zdrowego odżywiania, z którym powinni zapoznać się wszyscy. Dzięki znajomości Piramidy łatwiej jest krytycznie ocenić własny sposób odżywiania i wykształcić umiejętności wyboru właściwych produktów do spożycia w ciągu dnia.

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji i przekazaniu dzieciom wiedzy na temat Piramidy Zdrowia. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do uświadomienia dzieciom, jak ważny jest prawidłowy dobór produktów do spożycia w celu utrzymania zdrowia.

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  • Wprowadzenie: budowanie wehikułu czasu.
  • Pogadanka: opowieść o starożytnym Egipcie i powstaniu piramid.
  • Jak zbudowana jest Piramida Zdrowia?
  • Zabawa edukacyjna „Na które jadę piętro?”.
  • Podsumowanie: Czy Wasz sposób odżywiania przypomina ten przedstawiony w Piramidzie Zdrowia?

Zajęcia warto wzbogacić o ciekawe konkursy, gry czy zabawy, które utrwalą zdobytą wiedzę.

Polecane Konkursy, gry i zabawy o Piramidzie Zdrowia: