Bardzo ważnym zadaniem jest uświadomienie dzieciom zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. W trakcie lekcji dzieci dowiadują się co należy jeść, a czego unikać. Uczą się odpowiedzialności za własne zdrowie. W jaki sposób zachęcić uczniów do zmiany nawyków żywieniowych?

Przeprowadzana lekcja ma składać się z następujących elementów:

  1. Wprowadzenie: przeczytanie wierszyka „Chory kotek” Stanisława Jachowicza.
  2. Nauka piosenki o porządnickim Felku.
  3. Zabawa edukacyjna: „Postaw diagnozę”.
  4. Pogadanka i rozmowa z dziećmi na temat tego, co powinni jeść ludzie.
  5. Podsumowanie zajęć: rozmowa na temat tego, co należy jeść, aby być zdrowym.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: