Przypominamy, że na raporty z etapu wiosennego czekamy do 18 maja 2022 r., więc na realizację zadań zostały 2 tygodnie.

Po 18 maja br. system przyjmowania raportów będzie otwarty jeszcze przez 7 dni (do 25 maja 2022 r. włącznie), ale za każdy dzień spóźnienia będzie naliczanych 5 punktów karnych. Od 26 maja br. system będzie zamknięty, a sędziowie rozpoczną sprawdzanie raportów.

Polecamy instrukcję tworzenia raportów, która prowadzi krok po kroku przez cały proces: