Zdobywając wiedzę w szkole, uczniowie spędzają dużo czasu, siedząc w ławkach, słuchając nauczyciela, pisząc, czytając. Wymaga to dużej koncentracji uwagi i wytężonej pracy mózgu. Konieczny jest zatem relaks. Najbardziej polecana i sprawdzona forma relaksu to aktywność fizyczna, czyli ćwiczenia, gry i zabawy.

Proponujemy, aby uczniowie opracowali własną grę zespołową. Może to być na przykład nowa odmiana siatkówki czy piłki nożnej lub każda inna gra, w którą mogą zagrać dwa lub więcej zespołów. O pomoc można poprosić także rodziców – za ich czasów bardzo popularne różne gry, na pewno sami wymyślali sobie zabawy.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: