Rola nauczyciela polega na wydrukowaniu i przekazaniu rodzicom materiałów edukacyjnych. Należy również przeprowadzić krótką (10-minutową) prelekcję na temat odpowiadający ulotce. W ten sposób rodzice zdobywają tę samą wiedzę co ich dzieci.

Przy okazji wywiadówek rodzice powinni zapoznać się z dokonaniami swoich dzieci – zdjęciami, rysunkami itp. – wykonanymi w trakcie realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Nauczyciel powinien również zachęcić rodziców do pomocy dzieciom w wypełnianiu kart pracy oraz do wspierania dzieci podczas realizacji przewidzianych zadań.

Ulotka z Materiałów do pobrania stanowi jedynie propozycję dla nauczyciela. W ramach zajęć dzieci mogą przygotować własne ulotki lub nauczyciel może opracować własny sposób prezentacji wiedzy rodzicom na forum.

Materiał do realizacji zadania do pobrania: