Przypominamy, że spóźnione raporty można przesyłać do 17 maja włącznie. Przy czym od 11 maja, za każdy dzień spóźnienia jest naliczanych 5 punktów karnych.

Proces tworzenia raportów opisaliśmy w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE oraz poniższej instrukcji: